www.vekkrasy.cz

Ochrana Osobních Údajů

Vhledem k GDPR jsme povini informovat, jak nakládáme s Vašimi udělenými souhlasy se zpracováním osobních údajů.

Kdo jsme

Naše webová adresa je: http://vekkrasy.cz. Jsem Vizážistka, hairstylistka, stylistka a fotografka.

Kurzy

Vaše osobní údaje v přihlášce na kurz potřebuji, abych mohla evidovat údaje pro organizaci kurz, dále pro vystavení svědčení o absolvování. Případně k ověření při žádosti o vydání duplikátu.

Můžete mě kdykoliv požádat o výpis těchto dat i o vyřazení z databáze. V případě vyřazení z databáze pak již nebude možné vystavit případný duplikát certifikátu o absolvování.

Objednávky

V případě objednání mých služeb zpracovávám Vaše osobní údaje za účelem objednání služby či produktu, vytvoření faktury a Vaší osobní údaje odstraňuji z databáze automaticky po ukončení úhrady , případně dodání zboží. Dále již jen ze zákona nutné údaje zůstávají na faktuře pro účely účetnictví a případné reklamace.

Vaše soukromí je opět respektováno a tak vaše osobní údaje nikdy a za žádných okolností neprodáv a nepskytuji žádné třetí straně.

Vložený obsah z dalších webů

Informace obsažené na tomto webu jsou CHRÁNĚNY AUTORSKÝM ZÁKONEM A JEHO PŘEJÍMÁNÍ BEZ VÝSLOVNÉHO SOUHLASU JE ZAKÁZÁNO.

S kým sdílíme vaše údaje

Vaše soukromí je zde respektováno a proto Vaše osobní údaje nikdy a za žádných okolností neprodáváme a ani nepskytujeme žádné třetí straně. Vyjímkou účelu, kdy je to s Vaším souhlasem a ve Vašem zájmu, tedy kontaktování za účelem poptávky služeb, termínu či dotazu vzhledem k obsahu webu.

Jak dlouho uchováváme vaše údaje

Uchovávám osobní údaje

  • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 5 let od ukončení smluvního vztahu).
  • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů vzhledem k opakující se službě, nejdéle 3 roky, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

Jaká máte práva?

Můžete požádat o obdržení souboru s exportem osobních údajů, které o vás uchováváme, včetně všech údajů, které jste nám poskytli. Můžete také požádat o odstranění veškerých osobních údajů, které o vás uchováváme. Tato možnost nezahrnuje údaje, které jsme povinni uchovávat z administrativních, právních nebo bezpečnostních důvodů.

Kam se posílají vaše data

Nikomu a nikam.